/

Norge

Norge är den västligaste, nordligaste och faktiskt den östligaste av de tre skandinaviska länderna. Mest känd för de otroliga och djupa fjordarna längs sin västkust som sträcker sig från Nordsjön nära Danmark och Skottland till Arktis och har gränser med Finland, Sverige och Rysslands nordvästra spets. Norge är känt för sitt fantastiska och varierade landskap. Fjordarna i västra delen av landet med långa smala inlopp, flankerade på båda sidor av höga berg där havet tränger sig långt inåt landet. Den största delen av landet är utan tvekan stenig vildmark, och därmed har Norge stora, helt obebodda områden, varav många har omvandlats till nationalparker. Även utanför nationalparkerna är mycket av landet oförstörd natur. Norge är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Med en befolkning på endast 5 miljoner människor och ett landområde på 385.802 km2 är befolkningstätheten endast 16 invånare per km2. De flesta av befolkningen är norrmän. Norges primära inkomst är från olje- och gasindustrin i Nordsjön, vilket utgör nästan en fjärdedel av bruttonationalprodukten. Landet har också andra naturresurser som fisk och mineraler, en del industrier och en hyffsat stor teknik sektor. Politiskt domineras Norge av ett utbrett och fortsatt stöd för den skandinaviska modellen, vilket innebär höga skatter och höga offentliga utgifter för att stödja fria skolor, fri sjukvård, ett effektivt välfärdssystem och många andra fördelar. Som ett resultat är arbetslösheten i Norge extremt låg på cirka 2 procent.

Resmål