Nu klimatkompenserar vi allt resande

Vägen mot ett hållbart resande

Vi står inför en stor gemensam utmaning vad gäller att stoppa uppvärmningen av vårt klimat. Uppvärmningen skapar en rad följdproblem som vi idag utsets för på regelbunden basis.


För oss på Exptravels är det därför självklart att arbeta för ett klimatneutralt resande. Vi ser resandet som en naturlig del av vårt liv och det behöver därför vara hållbart.


Exptravels har en ambitiös målsättning och vill kunna gå i framkant inom resebranschen både på kort och lång sikt. Vi arbetar aktivt med att utvärdera alla resemål, hotell och flygoperatörer efter deras klimatpåverkan. Men framförallt så klimatkompenserar vi allt resande genom att stödja trädplantering i Indien genom Project GreenHand, ett initiativ av Isha Outreach.


Project GreenHands lanserades i 2004 och är en rörelse för massiv trädplantering. Projektet stödjer också ekologisk förnyelse och skydd genom trädplantering och naturligt jordbruk. Plantering av träd sker primärt i provinsen Tamil Nadu som i stora delar är på väg att förvandlas till öken. Sedan 2004 har 35 miljoner träd planterats och 4610 jordbrukare utbildats inom naturligt jordbruk. Projektet har cirka 2 miljoner voluntärer idag.


Läs mer om projektet här: https://ishaoutreach.org/en/project-greenhands

rain forest