/

Qatar

Staten Qatar, är ett emirat som består av en halvö belägen vid Persiska viken på Arabiska halvöns nordöstkust. Landet gränsar i söder till Saudiarabien och har även marin gräns mot Bahrain.Qatar består av en 160 km lång halvö som sticker ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust samt några mindre öar runt omkring denna. Hawaröarna strax väst om halvön tillhör dock Bahrain. Landet gränsar enbart till Saudiarabien. Mycket av landet består av lågt slättland som täckts med sand. I sydöst ligger "Inlandshavet", ett område täckt av sanddyner som omger vikens inströmning. Den högsta punkten i Qatar finns i Jebel Dukhan, som är en låg kedja av kalkstenskullar, från Zikrit genom Umm Bab till den södra gränsen. Den högsta punkten når ungefär 100 meter över havet. Det här området innehåller också Qatars huvudsakliga oljetillgångar på land. Sedan 2004 är Qatar indelat i sju kommuner (arabiska: baladiyah). 1. Madinat ash Shamal 2. Al Khor 3. Umm Salal 4. Al Daayen 5. Al Rayyan 6. Doha 7. Al Wakrah Qatar är en absolut monarki där den verkställande, lagstiftande och dömande makten i stort utövas av emiren. Landet har ett enkammarparlament, Rådgivande församlingen, där samtliga ledamöter utses av emiren. Enligt 2003 års författning ska 30 av totalt 45 ledamöter vara folkvalda men i juni 2013 meddelades att det planerade parlamentsvalet skjuts upp på obestämd tid. Regeringen, Ministerrådet, utses av emiren och har befogenhet att föreslå lagar som parlamentet har begränsat inflytande att påverka. Sedan självständigheten 1971 har Qatar haft en västvänlig utrikespolitik men expanderat sina diplomatiska relationer till andra regioner och varit aktivt deltagande i många internationella organisationer såsom Opec, Arabförbundet och Gulfrådet. Landet har på senare år haft en allt mer framträdande roll i regional politik som medlare i konflikter och finansiär av projekt i utlandet. Bildandet av tv-kanalen Al-Jazira 1996 var ett stort steg för Qatars internationella prägel. Al Udeid flygbas väster om huvudstaden är en av USA:s främsta militärposteringar i regionen och landet samarbetade med amerikanerna i deras krig i Irak och Afghanistan. Innan oljan i landet upptäcktes fokuserade de ekonomiska aktiviteterna i landet runt fiske och pärljakt. Efter att den japanska pärlan lanserades på marknaden under 1920- och 1930-talen sjönk dock Qatars pärleindustri. Under 1940-talet upptäcktes oljan, vilken helt och hållet förändrade landets ekonomi. Qatars nationalinkomst kommer främst från olje- och naturgasexport. Landet har ytterligare 2,4 km³ olja att ge. Qatars levnadsstandard och rikedom går att jämföra med den i Västeuropa, och landet har högst BNP per capita i tredje världen. I Qatar finns heller ingen inkomstskatt, och är ett av de två länder i världen som har lägst skatter. Qatar försöker i dagsläget stimulera den privata sektorn, för att utveckla en "vetenskapsekonomi", som inte ska vara lika beroende av oljan och naturgasen. 2004 etablerades en vetenskapspark som ska attrahera teknologibaserade företag och entreprenörer från både andra länder och inom Qatar. Tv-kanalen al-Jazira har sin bas i Qatar. Qatar Airways är Qatars internationella flygbolag. Det flyger till 71 destinationer (2007) över hela världen, bland annat med Airbus A340-600. Islam är statsreligion i landet. 90 % av medborgarna är sunnimuslimer som hör till wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien. En uppskattning visar att cirka 67,7% av den totala befolkningen är muslimer, 13,8% kristna, 13,8% hinduer, 3,1% buddhister och resterande av annan tro.

Resmål