/

Zanzibar

Zanzibar är ett delvis självstyrande örike i union med Förenade republiken Tanzania. Zanzibar har inre självstyre med egen konstitution, parlament, regering och president. Området som ligger utanför Tanzanias kust består av en arkipelag (Zanzibararkipelagen) belägen i Indiska oceanen som inkluderar öarna Zanzibar, Pemba och några småöar, och har en maritim gräns mot Kenya i nordväst. Den totala arealen uppgår till 2 460 km². Dessa öar är i sin tur en del av de historiska så kallade Kryddöarna, vilka även omfattar den sydligare Mafiaön. Ögruppen har en lång historia som handelsnation i Indiska oceanen. Området utgjorde ett viktigt stopp längs med den kryddhandelsväg som gick mellan Indien, Afrika och Arabländer i förkoloniala tider. Som ett resultat av detta blev även slavhandeln utbredd tills den upphörde i och med att Storbritannien tillförskansade sig området som ett protektorat år 1890. Den totala folkmängden (inklusive Pemba) beräknas till 1 273 512 invånare år 2010. På öarna Pemba och Zanzibar är huvuddelen av befolkningen afrikaner som härstammar från fastlandet, men där finns också en grupp arabättlingar. Invandrade araber och perser har fört in arabiska och persiska traditioner. De har traditionellt försörjt sig på handel (inte minst slavhandel) och var det forna Zanzibarrikets överklass. På öarna lever även en minoritet av indisk och pakistansk härkomst.

Hotell