/

USA

USA är världens äldst bevarade federation. Det är en konstitutionell republik och representativ demokrati där majoritetsstyre mildras av minoriteters rättigheter skyddade enligt lag. Statsmakten regleras av ett system av kontroller och avvägningar som definieras av den amerikanska konstitutionen, som fungerar som landets högsta rättskälla. USA har en kapitalistisk blandekonomi som drivs av rika naturtillgångar, en väl utbyggd infrastruktur och hög produktivitet. Engelska är de facto det nationella språket. Även om det inte finns ett officiellt språk på federal nivå standardiseras engelska i vissa lagar, som till exempel USA:s naturaliseringskrav. Spanska, som talas av 12 procent av befolkningen i hemmet, är det näst vanligaste språket och är det mest undervisade andraspråket. Franska är det fjärde mest talande och tredje mest undervisade språket. Vissa amerikaner förespråkar engelska som landets officiella språk som det är i minst 28 delstater. Både hawaiiska och engelska är enligt lag officiella språk på Hawaii.

Resmål