/

Bourgogne

Riket Burgund bildades av burgunderna på 400-talet, vilket då sträckte sig från Dijon till Medelhavet. Därefter tog frankerna över herraväldet, som delade riket under 800-talet i övre och nedre Burgund. 933 införlivades hela Burgund i Arelat, och hundra år senare i Tysk-romerska riket. I den senare statsbildningen utgjorde Burgund ett hertigdöme som regerades av huset Capet, och sedan av huset Valois. Filip den djärve grundade på 1300-talet ett burgundiskt rike med Flandern, där själva Burgund utgjorde ett frigrevskap. Eran var en stor guldålder för Burgund, som blev ett centrum för kultur (bland annat inom musikens och illuminationens områden), klosterlivet (med Cluny och Cîteaux), och handel. Riket Burgund upplöstes 1477 när Karl den djärve slogs ner av schweizarna i slaget vid Morgarten. det område som numera utgör Bourgogne tillföll då Frankrike, medan Franche-Comté överläts till Maximilian av Habsburg. Därefter var Bourgogne av stor militärstrategisk betydelse, så nära belägen den tyska gränsen. Bourgogne är belägen tämligen centralt i Frankrikes inland, med regionerna Champagne-Ardenne och Île-de-France i norr, Centre i väster, Auvergne i sydväst, Rhône-Alpes i söder, och Franche-Comté i öster. Den består av departementen Yonne, Côte-d'Or, Nièvre och Saône-et-Loire. Regionens centrum är floden Saône. Nivåskillnaderna i landskapet är tämligen stora, med högplatåer i öster, och floddalar längs Saône. Genom Dijon löper Canal de Bourgogne. Större städer i Bourgogne är Autun, Auxerre, Dijon, Macon, Chalon-sur-Saône, Sens, och Nevers.

Hotell